HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

Tiên Phong Đổi Mới - Vững Vàng Hội Nhập

Đinh Văn Bảy

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình – Trưởng ban Hội viên và kết nối giao thương

Nguyễn Trung Thuỷ

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình – Trưởng ban Thể thao

Lê Xuân Thế

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình – Trưởng ban Đào tạo, Chuyển đổi số, Đối ngoại chính sách
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin