THAM QUAN DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN – KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 1/2023

HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH TỔ CHỨC THAM QUAN DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN – KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 1/2023 Hội Doanh Nhân Trẻ Ninh Bình là đại diện cho giới Doanh nhân trẻ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và là tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên […]