Tham dự Hội nghị của Tỉnh Ủy Ninh Bình về việc “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định […]

Chương trình “Vầng trăng yêu thương”

chuong-trinh-vang-trang-yeu-thuong-1

Ngày 4/9 Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh và Công Viên Khủng Long Ngân Hà tổ chức chương trình “Vầng Trăng Yêu Thương” Tới dự chương trình có : Anh Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Anh Trịnh Như […]