HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

Tiên Phong Đổi Mới - Vững Vàng Hội Nhập

Tham dự Hội nghị của Tỉnh Ủy Ninh Bình về việc “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.
Đại diện cho Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình đến tham dự hội nghị:
– Anh Phan Văn Liêm – Ủy viên Ủy ban Hội
– Anh Nguyễn Văn Hoàn – Ủy viên Ủy ban Hội
Thông tin chi tiết tại website:Link bài viết
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, đền thờ và văn bản
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin