HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH ————————————— Ngày 22/6/2023, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã diễn ra cuộc họp Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Ninh Bình về việc “Sơ kết các hoạt động Hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm […]