ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH VÀ CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ NGÀY 23/07/2023

THƯ CẢM ƠN! Ngày 22 vừa qua đã diễn ra chương trình”𝑲𝒚́ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒕𝒂́𝒄 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒆̉ 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ Đ𝒐𝒂̀𝒏 𝑻𝑵𝑪𝑺 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒂𝒊”. Nằm trong chuỗi kế hoạch hành động sau ký kết hợp tác toàn diện giữa giữa 2 bên sáng ngày 23/7/2023 […]