DOANH NHÂN BÙI VĂN THÁI

GÓC – MỖI NGÀY MỘT DOANH NHÂN  Doanh nhân: 𝑩𝒖̀𝒊 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒊 – 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑫𝑵𝑻 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒊̀𝒏𝒉; * 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝑷 𝒙𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̆́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑪𝒐̛ đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒐̣𝒄. Địa chỉ: Số nhà 9, ngõ 34, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Bích Đào, tp Ninh Bình Điện thoại: 0976896242 • […]