DOANH NHÂN ĐÀO THỊ TRANG

GÓC – MỖI NGÀY MỘT DOANH NHÂN Doanh nhân: Đ𝒂̀𝒐 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 – 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒆̉ 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒊̀𝒏𝒉, 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒐̂̉ 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝑨𝑩𝑬𝑫𝑼 Hệ thống ABedu hình thành và phát triển được 6 năm với 7 cơ sở tại tỉnh Ninh Bình, Văn phòng trụ sở làm việc: […]