HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

Tiên Phong Đổi Mới - Vững Vàng Hội Nhập

HỘI THẢO: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DÀI HẠN

Thực hiện theo kế hoạch hành động chương trình tháng 12/2022, ngày 16/12/20202 vừa qua Hội DNT Ninh Bình kết hợp cùng với các thầy, cô giảng viên khoa Kinh tế – Kỹ thuật của trường Đại học Hoa Lư tổ chức chương trình Hội thảo: “PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DÀI HẠN”

Chương trình đã đem đến những kiến thức chuyên sâu về “tài chính trong dài hạn” giúp các Hội viên có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh của mình như:

  • Vai trò của phân tích tài chính trong dài hạn.
  • Một số vấn đề cần xem xét khi tiến hành phân tích tài chính trong dài hạn (Giá trị thời gian của tiền, Công thức tính chuyển các khoản tiền phát sinh).
  • Các chỉ tiêu phân tích tài chính của dự án.

Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin