HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

Tiên Phong Đổi Mới - Vững Vàng Hội Nhập

Hội Doanh nhân trẻ Ninh Bình và VNPT Ninh Bình ký kết thỏa thuận hợp tác

Nhằm phát huy vai trò, thế mạnh của VNPT và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình; đồng thời để thích ứng với xu thế chuyển đổi số của xã hội phù hợp với “nền kinh tế số – xã hội số”. Sáng ngày 23/4, tại trụ sở Viễn thông Ninh Bình (VNPT Ninh Bình) đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa Hội Doanh nhân trẻ và VNPT Ninh Bình. Chị Thịnh Thị Nương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình, ông Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Viễn thông Ninh Bình – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Ninh Bình đồng chủ trì lễ ký kết.

Nội dung chương trình ký kết bao gồm xây dựng các giải pháp sử dụng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh,  hợp tác chuyển đổi số gồm các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn và đào tạo về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trẻ tại Trà Vinh như: xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số; triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp về lộ trình thực hiện, công nghệ, nguồn lực, thị trường…

Bên cạnh, việc hợp tác 02 đơn vị sẽ phối hợp xây dựng chuẩn kết nối các giải pháp phần mềm của Hội Doanh nhân trẻ và VNPT Ninh Bình để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp trẻ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội Doanh nhân trẻ tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp và cung cấp các thông tin cần thiết để VNPT Ninh Bình có thể tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch và các dự án chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trẻ. Phối hợp với VNPT Ninh Bình  xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Tổ chức triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng các chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và tổ chức các khóa đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp…

Về phía VNPT Ninh Bình sẽ xây dựng nội dung chương trình nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Xây dựng chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp phù hợp với đa dạng các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Thực hiện hoạt động chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Triển khai chuyển đổi số toàn diện cho Hội Doanh nhân trẻ theo sự thống nhất cụ thể bằng văn bản hoặc hợp đồng giữa 02 đơn vị và bố trí nhân lực, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo, phối hợp chặt chẽ với Hội Doanh nhân trẻ thực hiện công việc theo từng nội dung hợp tác cụ thể.

Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin