HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

Tiên Phong Đổi Mới - Vững Vàng Hội Nhập

Doanh nhân: Phạm Tiến Duật

Doanh nhân: Phạm Tiến Duật
Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Ninh Bình
Công ty TNHH dược liệu Vũ Gia (Công viên trà hoa vàng Ninh Bình)
Địa chỉ: thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 09 1616 0436
Mail: phamtienduat@gmail.com
Website: www.vgh.vn
Ngành nghề kinh doanh: SXKD dược liệu Trà hoa vàng

Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin