HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

Tiên Phong Đổi Mới - Vững Vàng Hội Nhập

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̂𝐧.

 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̂𝐧.
 Sáng ngày 18/5, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình tổ chức đi tham quan Doanh nghiệp Hội viên nhằm gắn kết các Hội viên, chia sẻ kinh nghiệm về cách quản lý và vận hành doanh nghiệp. Tạo cơ hội giao lưu, xúc tiến thương mại, tăng kênh hợp tác kinh doanh giữa các Doanh nghiệp Hội viên Hội.
 Đ𝒐𝒂̀𝒏 đ𝒂̃ 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒊̣𝒂 𝒃𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒊̀𝒏𝒉: Chị Lê Thị Phương – Công ty TNHH TM&DV Hà Phương; Anh Trần Doãn Nghĩa – Doanh nghiệp tư nhân Bằng Nghĩa; Anh Nguyễn Văn Dũng – Công ty TNHH thể thao và phát triển Việt Nam; Chị Lê Phương Hoa – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK HOBACO Việt Nam.
 Tại các nơi đến thăm, các hội viên đã trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và vận hành doanh nghiệp; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, tăng cường hợp tác kinh doanh để cùng phát triển.
 Đây là hoạt động thường xuyên, thiết thực của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, qua đó, tạo cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị; đồng thời lắng nghe tâm tư, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin