HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

Tiên Phong Đổi Mới - Vững Vàng Hội Nhập

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̂𝐧.

☘ Sáng ngày 10/5, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình tổ chức đi tham quan Doanh nghiệp Hội viên nhằm gắn kết các Hội viên, chia sẻ kinh nghiệm về cách quản lý và vận hành doanh nghiệp. Tạo cơ hội giao lưu, xúc tiến thương mại, tăng kênh hợp tác kinh doanh giữa các Doanh nghiệp Hội viên Hội.
👉 Đ𝒐𝒂̀𝒏 đ𝒂̃ 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒊̣𝒂 𝒃𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒊̀𝒏𝒉: 𝑨𝒏𝒉 𝑩𝒖̀𝒊 𝑽𝒂̆𝒏 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉, 𝑵𝒉𝒂 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝑵𝑩𝑰 – 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑺𝒎𝒊𝒍𝒆; 𝑨𝒏𝒉 𝑳𝒆̂ Đ𝒖̛́𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 – 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑴𝒂𝒊 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒊̀𝒏𝒉; 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒐̂ 𝑽𝒖̃ 𝑨𝒏𝒉 𝑳𝒊𝒏𝒉 – 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 Đ𝒂́ 𝑻𝒉𝒂̆𝒏𝒈 𝑳𝒐𝒏𝒈; 𝑨𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒊̃𝒂 – 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒊̃𝒂; 𝑨𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 – 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑨𝒏 𝒏𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑽𝒊𝒏𝒉.
✍ Tại các nơi đến thăm, các hội viên đã trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và vận hành doanh nghiệp; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, tăng cường hợp tác kinh doanh để cùng phát triển.
🎀 Đây là hoạt động thường xuyên, thiết thực của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, qua đó, tạo cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị; đồng thời lắng nghe tâm tư, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin