CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH VÀ CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Nằm trong chuỗi kế hoạch hành động sau  ký kết hợp tác toàn diện giữa Hội Doanh nhân trẻ Ninh Bình và Đoàn thanh niên Bệnh viện Bạch Mai. Sáng ngày 23/7/2023 diễn ra Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách […]