LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TỈNH NINH BÌNH NĂM 2023

Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2023. Nhằm đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong các cơ quan, […]